Info Tennisvereniging Stampersgat

EEN EERSTE KENNISMAKING MET TENNISVERENIGING STAMPERSGAT

Geacht (toekomstig) lid,

Van harte welkom bij deze eerste kennismaking met onze vereniging. Wij hopen dat jij je bij ons snel thuis zult voelen en als je nog geen lid bent, dan spreken we de wens uit dat we jou spoedig als lid mogen verwelkomen.

Inschrijven

Inschrijven kan gemakkelijk via dit formulier. Vul het formulier volledig in, kies vervolgens voor “inschrijven”. En de ledenadministrateur neemt je inschrijving zo spoedig mogelijk in behandeling!

Banen           

Van onze drie gravelbanen mogen de leden gedurende het gehele seizoen gebruikmaken (behalve tijdens competitie, toernooien, lesuren (1 baan), e.d.). De toegang tot de banen is normaliter afgesloten en de sleutels hangen in de werkkast in het paviljoen. Een sleutel van het paviljoen kun je tegen betaling van € 5,= (borg) verkrijgen bij Frans Jonkers, Brugstraat 15, Stampersgat, tel. 06-50264399.

Wij zijn erg zuinig op onze banen. Als je gespeeld hebt, s.v.p. altijd de baan slepen. Bij langdurig warm en droog weer, de andere leden om hulp vragen. Als het veel geregend heeft, zijn de banen erg kwetsbaar. Ga niet tennissen op banen waarop nog water ligt. Probeer ook niet het water niet met sleepnetten weg te krijgen. Je kunt daarmee grote schade aanrichten. Een goede conditie van de banen is ook in jouw belang!

Dames, heren- en mixavonden

Mits er geen andere evenementen zijn, is er op woensdag een damesavond en op donderdag een herenavond (zie de agenda voor de exacte data). Op zowel de dames- als de herenavond worden op drie banen onderlinge wedstrijden gespeeld. Elk senior lid kan hier naar toekomen zonder opgave omdat de indeling ter plekke wordt gemaakt . Zowel de dames- als de herenavond begint om 19.30 uur. Ze bieden een goede gelegenheid om andere leden beter te leren kennen en eens met iemand anders te tennissen.

Jeugd

Onze jeugdcommissie is het gehele seizoen in touw om de junioren van TVS een interessant tennisprogramma te bieden. Behalve toernooien, uitwisselingen, e.d. (zie Jaaragenda) worden diverse uitjes tijdens het seizoen georganiseerd. Voor meer informatie betreffende de jeugdactiviteiten kan je terecht bij de jeugdcommissie.

Sluitingstijd

Er mag gespeeld worden tot 23.00 uur. Daarna moeten de lichten op de banen uit. Het paviljoen mag dan nog tot 24.00 uur geopend blijven. Het is belangrijk dat iedereen zich aan deze tijden houdt.

Enkele uitzonderingen zijn tijdens Competitie en het Open Toernooi.

De jeugd mag tot 19.30 spelen, daarna hebben de senioren voorrang.

Mocht het voorkomen dat alle banen bezet zijn dan mag er bij een single spel 45 min door gespeeld worden en bij een dubbel 60 min. Daarna zijn de eerst wachtenden aan de beurt.

Ballen           

Alle toernooien worden met eigen ballen gespeeld. Uitzonderingen hierop vormen:

competitiewedstrijden,

open Toernooi en

clubkampioenschappen.                

Bij deze evenementen stelt TVS de ballen beschikbaar.

Tennisles                                                                                                             

Afhankelijk van het aantal deelnemers zal aan het begin van ieder seizoen worden bepaald op welke avonden er daadwerkelijk les wordt gegeven.

Voor junioren 45 minuten 4 personen

Voor junioren of senioren 30 minuten met 2 personen

Voor junioren of senioren 60 minuten met 4 personen

Voor nadere informatie hierover kun je contact opnemen met Ruud Beerendonk, tel. 06-10777391. De bijdrage van de vereniging is € 25,= per jeugdlid, voor 18 lessen. Deze bijdrage zal jaarlijks door het bestuur worden bekeken en bekend gemaakt.

Paviljoen

Ons paviljoen, met bar en keuken, toiletten en doucheruimte, is door de leden zelf gebouwd en we zijn er dan ook erg trots en zuinig op. Wij verzoeken je alle faciliteiten te gebruiken alsof ze van jou zelf zijn en mocht je iets ontdekken dat niet in orde is,  of defect, meldt het dan s.v.p. bij een van de bestuursleden.

Bent je de laatste die vertrekt, zorg dan dat alles afgesloten is. Vergeet ook de schuifpui niet!

Bardienst

Onze bar is het gezellige middelpunt van het paviljoen. Om de contributie laag te houden, is onze baromzet zeer belangrijk en dus ook een goede barbezetting. Vandaar dat alle seniorleden worden ingedeeld bardienst. Dit komt neer op 2 à 3 keer per seizoen een paar uur achter de bar. Het bardienstrooster wordt aan het begin van het seizoen opgesteld en wordt in twee delen (april/mei/juni  en rest van het seizoen)          aan de leden verstrekt via de TVS site en per e-mail . Alle leden kunnen door middel van een formulier aangeven wanneer zij wel of niet kunnen. Verdere verhinderingen tijdens het seizoen dienen door de leden zelf te worden opgelost. Een bardienst duurt gemiddeld 3,5 uur en wordt afhankelijk van de drukte, met een of twee personen gedraaid.

Vanaf 1 januari 2014 schenken wij aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar geen alcohol.De barmedewerkers zullen daarom vragen een ID te laten zien,zodat zij de leeftijd weten vam degene die alcohol wil kopen.

Voor vragen kun je altijd terecht bij de barcommissie, Tom Franken.

Schoonhouden van terrein en clubhuis

Zorg er aub voor dat kleedkamers, douches, toiletten, keuken, paviljoen, terras en tennisbanen netjes blijven.

Bij TV Stampersgat wordt het plastic separaat gehouden en apart afgevoerd zie speciale vuilnisbakken met opdruk “plastic ,Houdt Nederland schoon”. De rest van het afval kan in de gewone vuilnisbakken.

Akties voor de jeugd

Heb je nog oud frietuurvet of olie dan kan je dit in een gesloten verpakking in een speciale gele kliko werpen achter de tennis kantine. De opbrengst hiervan gaat naar onze tennis jeugd.

Kleding en schoeisel

Er behoort in tenniskleding en op tennisschoenen te worden gespeeld. Geen tennisschoenen zijn schoenen met ruwe zolen (noppen of grof profiel). Deze laatste zijn funest voor onze gravelbanen!

EHBO

In de kantine bevindt zich een EHBO-kist aan de wand naast de bar.

Achter de bar hangt een branddeken en een AED defibrillator.

Toernooien en overige evenementen

Gedurende het seizoen worden verschillende onderlinge wedstrijden, toernooien, etc. georganiseerd.

Een paar voorbeelden zijn: Het openingstoernooi, de clubkampioenschappen, het Open Toernooi en het sluitingstoernooi. Je wordt hiervan tijdig door de Technische Commissie op de hoogte gesteld via e-mail en de TVS site. Aarzel niet om mee te doen, ook al heb je misschien nog niet zo vaak getennist.

Al doende leert men en het is nog gezellig ook!

Voor vragen kunt je altijd terecht bij de Technische Commissie.

Voor -en Najaars Competitie

Veel leden van TVS doen mee aan de districtscompetitie. De wedstrijden vinden plaats op, vrijdagmiddag en -avond en zaterdagochtend en –middag, gedurende april, mei en soms een deel van juni. De najaars competitie vindt plaats in augustus , september en soms een deel van oktober.

Als er teams thuis spelen, kan er op de banen niet vrij worden getennist. Het is natuurlijk erg leuk voor de teams om aangemoedigd te worden, dus kom eens kijken. Heb je zin om zelf competitie te gaan spelen neem dan contact op met de Competitieleiding .

Introductie

Leden kunnen tegen betaling van € 2,50 een introducé meenemen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

a) Tijdig tevoren aanmelden en betalen bij onze penningmeester (zie bestuursoverzicht)

b) Een zelfde speler mag maximaal 2 maal per seizoen worden geïntroduceerd.

c) De penningmeester houdt hiervan een namenlijst bij.

 

Contributie

De jaarcontributie bedraagt:

€ 35,= (junioren tot en met 12 jaar)

€ 50,= (junioren tot en met 17 jaar)

€ 105,= (senioren*)

* Iemand is senior vanaf het jaar dat hij/zij 18 wordt.

Wie dus 18 wordt in bijvoorbeeld december 2013 is voor geheel 2013 seniorlid.

Als je besluit lid te worden, vul dan het inschrijfformulier in op deze site en zend dit met een RECENTE PASFOTO in. Stampersgat. Als je kiest voor incasso(onderaan formulier) en je vermeld de bankgegevens wordt de contributie door onze penningmeester automatische geincasseerd.

IBAN NL95RABO0141180390 t.n.v. penningmeester TV Stampersgat

TVS Site

 Kijk ook eens op de site : http://www.tvstampersgat.nl

Tot slot

Wij hopen dat deze korte ‘eerste kennismaking’ je een goed beeld van onze vereniging heeft gegeven.

Mocht je nog geen lid zijn, dan hopen wij natuurlijk dat deze informatie je heeft doen besluiten lid te worden. Hoe het ook zij, wij wensen jou van harte een fijne tijd bij TV Stampersgat!

Namens bestuur TV Stampersgat,

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 165 512 970

Tennispark Stampersgat

Mallandstraat 63B
4754 AM Stampersgat

KVK-nummer

40280323